Nghề viết văn_Nguyễn Hiến Lê_ch.3

CHƯƠNG III NHỮNG ĐIỀU-KIỆN ĐỂ THÀNH-CÔNG Nếu bạn thấy vô cùng hăng hai trong khi làm việc thì gần như không có việc gì mà bạn không thể thành công. CH. SCHWAB Đối với nghề viết văn, sức khỏe vẫn có ích nhưng không cần thiết. Biết tổ chức đời sống thì dù đau vặt…

Nghề viết văn_Nguyễn Hiến Lê_ch.2

CHƯƠNG II NGHỀ VIẾT VĂN Ở NƯỚC TA HIỆN NAY Văn chương hạ giới rẻ như bèo. TẢN-ĐÀ Thưa bạn, tôi vốn không ưa những chuyện buồn. Tôi nghĩ buồn thường phá hoại, vui mới kiến-thiết. Vậy nếu bạn thấy cuối chương trước và đầu chương này đều có giọng hơi buồn, thì thực không…

Nghề viết văn_Nguyễn Hiến Lê_ch.1

Thảo vớ được cuốn này ở hàng sách cũ. Lên mạng tìm thì không có ebook, tất cả các bản PDF thì đều bị cắt mất 5% và khó đọc do scan từ bản xuất bản năm 55, nên sẽ tranh thủ thời gian rảnh rỗi đánh máy để những ai yêu sách và mến…

[danmei][tranh] Bại nhứ tàng kim ngọc

khá đủ ảnh trên mạng :”> Đẹp đôi quá _(:з” ∠)_ Thật không ngờ Hầu gia có sở thích này _(:з” ∠)_ Bánh chưng trong tết Đoan Ngọ của Hầu gia :”> Chibi nà _(:з” ∠)_  : [Thư lão Minh Tôn gửi] Hầu gia: Đáng yêu cực kì nhưng sao lại che mất tiểu kê…

[dịch] Confessions of an Ugly Stepsister

by Gregort Maguire Translator: Thu Thảo Trịnh   Chapter 3. The Girl of Ashes Flower For The Dead   [ . . . ] It starts with this: Henrika is dead. Her hands are tucked into an ermine muff as if she can be protected from the cold down there in the black earth. Her…

[dịch] Steppenwolf – Hermann Hesse

Translator: Thu Thảo Trịnh HARRY HALLER’S RECORDS “For madmen only” Bút ký của Harry Haller ” Người điên hãy đọc “ It cannot be denied that he was generally very unhappy; and he could make others unhappy also, that is, when he loved them or they him. For all who got to love him, saw…