Nghề viết văn_Nguyễn Hiến Lê_ch.2

CHƯƠNG II NGHỀ VIẾT VĂN Ở NƯỚC TA HIỆN NAY Văn chương hạ giới rẻ như bèo. TẢN-ĐÀ Thưa bạn, tôi vốn không ưa những chuyện buồn. Tôi nghĩ buồn thường phá hoại, vui mới kiến-thiết. Vậy nếu bạn thấy cuối chương trước và đầu chương này đều có giọng hơi buồn, thì thực không…

Nghề viết văn_Nguyễn Hiến Lê_ch.1

Thảo vớ được cuốn này ở hàng sách cũ. Lên mạng tìm thì không có ebook, tất cả các bản PDF thì đều bị cắt mất 5% và khó đọc do scan từ bản xuất bản năm 55, nên sẽ tranh thủ thời gian rảnh rỗi đánh máy để những ai yêu sách và mến…

[art] Picasso’s Blue Period

The Blue Period of Picasso is the period between 1900 and 1904, when he painted essentially monochromatic paintings in shades of blue and blue-green, only occasionally warmed by other colors. These somber works, inspired by Spain but painted in Paris, are now some of his most popular works, although he had difficulty selling them at…

[architecture] Nishizawa Architects’ Zen house

via designboom Nishizawa Architects, a vietnamese studio led by japanese architect shunri nishizawa, has completed a multi-storey row house in ho chi minh city. located in a southern district of the city, the design team sought to develop new means of urban-living, removed from preconceived notions of traditional vietnamese townhouses. the client, a family with…

[arts] jeeyoung lee’s handcrafted imaginative landscapes

via designboom nightscape, 2012 | inkjet print for nearly ten years, korean artist jeeyoung lee has been turning her 4-square-meter studio into an alternate universe. made exclusively within this room, a series of intricate and imaginative labyrinths transport viewers to a fictional dreamscape — where oversized flowers, giant paperclips and larger-than-life leaves permeate each scene. in their making, the…